Kategorier
Betonghåltagning

Professionell håltagning i Stockholm

I Stockholm görs håltagning i stor och liten skala av företag som noggrant kalkylerar risker och konsekvenser. Så var det inte när man borrade i Hallandsåsen.

Det finns många stora projekt som skapat kritik men tunneln genom Hallandsåsen var ett av de mest uppmärksammade. Vem som kom med idén är oklart och så här i efterhand är det knappast någon som vill “ta åt sig äran”. Vad avsikten med projektet var är också oklart. Ett argument var att det skulle förkorta restiden för tågresenärerna. Tidsvinsten beräknades till omkring 10 minuter.

Kostnaden för att bygga en tunnel i åsen beräknades år 1989 till 1,2 miljarder kronor. Slutnotan blev 10,8 miljarder. Arbetet påbörjades 1992 och förväntades stå klart 1997. Så blev det dessvärre inte. Efter omfattande förseningar och miljöpåverkan kunde tunneln invigas år 2015 vilket innebar en försening med 18 år. En av Sveriges sämst kalkylerade och planerade håltagningar förstörde och förgiftade vattentäkter med långtgående konsekvenser.

Anlita därför alltid ett kunnigt företag när det är dags för håltagning

När man borrar är det inte alltid som man vet vad man kommer att stöta på. Även om det inte handlar om så stora projekt som en järnvägstunnel genom Hallandsåsen kan det uppstå komplikationer. Att borra små oförargliga hål för kablar eller rör i en äldre fastighet kan exempelvis innebära att man stöter på asbest. Har man då anlitat ett kunnigt företag som utför håltagning i Stockholm så behöver detta inte innebära problem.

För att få arbeta vidare när man upptäcker asbest krävs det att företaget som utför arbetet har certifikat för att sanera det skadliga materialet. Därför är det viktigt när man begär in offerter för håltagning att man noga kontrollerar vilka befogenheter företagen har. Att välja ett företag som har rätt certifikat för asbestsanering med bortforsling gör att arbetet inte behöver avbrytas.