Kategorier
Bygg

Har du koll på dräneringen i ditt hus?

Ett bra dräneringssystem är en av de mest grundläggande komponenterna till en trygg och sund hemmiljö. Dränering leder bort vatten och motverkar spridning av fuktskador och mögel.

För dig som bor i villa i Stockholm är det viktigt att hålla koll på ditt hus dräneringssystem. Dränering är samlingsnamnet för de konstruktioner som gör att vatten hålls borta från huset. De anordningar som syns ovan jord är hängrännor och stuprör, som fångar upp regnvatten och släpper ut det på säkert avstånd. I marken runt huset finns även ledningar som för bort vatten från husets grund och eventuella källarvåning. Dräneringsledningarna kopplas även till ett dräneringslager under huset, vilket skapar ett komplett dräneringshölje runt de delar av huset som är nedsänkt i marken. I kombination med dräneringssystemet är det bra om den kringliggande marken lutar från huset och inte mot det.

Var förutseende och investera

Ett dåligt dräneringssystem kan orsaka omfattande problem. I värsta fall kan till exempel källare drabbas av översvämning, vilket riskerar att bli ett både akut och långvarigt problem. Medan en översvämning normalt sett upptäcks relativt omgående, kan en fuktskada sprida sig under en tid innan den upptäcks. Vatten kan på sikt få en husgrund att vittra sönder och göra att mögel sprider sig, vilket bildar en osund miljö för husets invånare. Att restaurera ett hus som drabbats av fuktskador innebär omfattande arbete och en dyr räkning för husägaren. Det är därför mer fördelaktigt att investera pengar i att förebygga fuktskador, än att ta fram plånboken när skadan redan är skedd. Mer om dränering på denna hemsida: stockholmdränering.se